Veelgestelde vragen

 

Algemeen

 • Wat doet STOP AIDS NOW!?

  • STOP AIDS NOW! wil de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen aids vergroten en verbeteren. Binnen STOP AIDS NOW! werken vijf organisaties samen: Aids Fonds, Hivos, ICCO, Cordaid Memisa en Oxfam Novib. Zo brengen we deskundigheid over de bestrijding van armoede én over aids bij elkaar. Van de opbrengsten krijgt iedere partner een gelijk deel, dat zij gebruiken om meer hiv/aidsprojecten te financieren in de vele ontwikkelingslanden waar zij over de wereld verspreid actief zijn. In eigen land geven we voorlichting over onze strijd tegen aids, werven we geld voor aidsprojecten en zorgen we ervoor dat de Nederlandse en EU-politici de aidsbestrijding niet vergeten.
 • Wat is het verschil tussen STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds?

  • STOP AIDS NOW! is een samenwerkingsverband tussen het Aids Fonds, Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Deze organisaties bundelen hun krachten in de strijd tegen aids en armoede. STOP AIDS NOW! richt zich vooral op vrouwen, jongeren en kinderen in ontwikkelingslanden. Het Aids Fonds richt zich vooral op wetenschappelijk onderzoek en de rechten van mensen met hiv en kwetsbare groepen. Daarnaast is het Aids Fonds ook in Nederland bij projecten betrokken.
 • Hoeveel mensen werken bij STOP AIDS NOW!?

  • Het Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! werken gezamenlijk vanuit één organisatie aan de (inter)nationale aids- en soabestrijding. Zo kunnen we kennis en kosten zoveel mogelijk met elkaar delen. In totaal werken er circa 129 medewerkers (104 fte), waarvan 28 fte zich bezighouden met STOP AIDS NOW!
 • Waar vind ik informatie over aids voor een werkstuk?

Projecten

 • In welke landen heeft STOP AIDS NOW! projecten?
  • Op dit moment financiert STOP AIDS NOW! projecten in: 

   Benin

    

   Botswana

   Burkina Faso

   Burundi

   Centraal Afrikaanse Republiek

   China

   Democratische Republiek Congo

   Ethiopië

   Ghana

   Guatemala

   Honduras

   India

   Indonesië

   Kenia

   Malawi

   Mali

   Mozambique

   Nicaragua

   Nigeria

   Oeganda

   Senegal

   Singapore

   Somalië

   Somaliland

   Swaziland

   Tanzania

   Thailand

   Zambia

   Zimbabwe

   Zuid-Afrika

   Zuid-Soedan

Financiën

 • Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt?

  • STOP AIDS NOW! is in het bezit van het CBF-keur. Eén van de eisen van het CBF-keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan 25 eurocent worden uitgegeven om 1 euro te werven. In 2013 gaf STOP AIDS NOW! hier 19 eurocent aan uit en bleef daarmee onder de grens die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt.

   Voor meer informatie kunt u terecht op www.cbf-keur.nl
 • Hoe komt STOP AIDS NOW! aan haar geld?

  • STOP AIDS NOW! heeft jaarlijks zo'n 200.000 donateurs. Daarnaast zijn er veel verenigingen, bedrijven en particulieren die ons helpen. Ook worden we gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Om campagne te voeren worden we geholpen door veel mediabedrijven. Zo kunnen we het geld van donateurs vooral besteden aan aidsprojecten op die plekken waar dat het hardste nodig is. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.
 • Wat is het salaris van de directeur van STOP AIDS NOW!

  • Het is goed dat kritisch naar de salariskosten van goede doelen wordt gekeken, en daarom zijn ze in tegenstelling tot die in andere branches ook openbaar. Voor deze salarissen bestaan verschillende normen. Zo mag een directeur van een goed doel niet meer verdienen dan een topambtenaar. De Raad van Bestuur van Stichting bestaat uit: Ton Coenen en Louise van Deth. STOP AIDS NOW! wordt vertegenwoordigd door Louise van Deth. Het Aids Fonds en Soa Aids Nederland worden vertegenwoordigd door Ton Coenen. Het brutosalaris van onze directeur is €96.556. Het brutosalaris van de directeur van het Aids Fonds & Soa Aids Nederland bedraagt. €106.442. Beide salarissen zitten beneden alle vastgestelde normen. Lees er hier meer over in ons jaarverslag. 
 • Hoeveel geld heeft STOP AIDS NOW! op de bank staan?

  • Net als andere goede doelen heeft STOP AIDS NOW! reserves. Een deel hiervan is de continuïteitsreserve. Dit geld garandeert dat wij in de toekomst aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Eind 2013 was de continuïteitsreserve van STOP AIDS NOW! 2,6 miljoen euro. De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), opgenomen in het CBF-reglement. De andere reserves zijn bedoeld voor bestedingen aan de doelstelling, bijvoorbeeld aan onze projecten in ontwikkelingslanden, en zullen in komende jaren worden besteed. Van €4,6 miljoen daarvan is de bestemming door derden bepaald. Wil je meer inzicht in onze financiën? Lees er hier meer over in ons jaarverslag. 
 • Belegt STOP AIDS NOW! haar geld?

  • Daar kunnen we heel kort over zijn: er wordt niet belegd. 

   Het primaire doel van STOP AIDS NOW! is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en alle middelen daarvoor in te zetten. Risicovol beleggen past niet in de visie van STOP AIDS NOW! 

   De financiële middelen van STOP AIDS NOW! worden op spaar- en betaalrekeningen geplaatst tegen een vooraf afgesproken vast rentepercentage (spaarrekening) en aan EURIBOR gerelateerde rentepercentages (betaalrekening).
 • Kan ik het jaarverslag van STOP AIDS NOW! krijgen?

  • U kunt ons jaarverslag hier vinden.
 • Kan STOP AIDS NOW! mijn aidsproject steunen?

  • Het geld dat bij STOP AIDS NOW! binnenkomt verdelen we onder onze partners. Elke partnerorganisatie (Aids Fonds, Hivos, ICCO, Cordaid Memisa, Oxfam Novib) steunt op zijn eigen manier en op zijn eigen voorwaarden aidsprojecten in ontwikkelingslanden. Kijk op de sites van de betreffende organisaties voor hun voorwaarden voor subsidieaanvraag.

Straatwerving

 • Waarom maakt STOP AIDS NOW! gebruik van straatwerving?

  • Straatwerving is voor STOP AIDS NOW! een goede manier om trouwe donateurs te werven. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit eigen fondsenwerving komt uit straatwerving. Als richtlijn voor de wervingskosten hanteert STOP AIDS NOW! de CBF-norm: van elke ingelegde euro gaat minimaal 75 cent naar de aidsbestrijding en maximaal 25 cent is voor de gemaakte kosten. In 2013 besteedden we per euro 19 eurocent aan werving. 
 • Wat vindt STOP AIDS NOW! van de kosten van straatwerving? 

  • STOP AIDS NOW! zou minder kosten maken als iedereen bijvoorbeeld spontaan via onze internetsite hun donaties doet. Maar dat is niet de realiteit. Er is meer voor nodig om als fonds zichtbaar te zijn voor nieuwe donateurs. Straatwerving kost geld maar zolang het veel geld oplevert voor de aidsbestrijding, is de investering gerechtvaardigd. Met de inkomsten uit structurele machtigingen kunnen wij onze projecten duurzaam financieren. Dit is financieel gezien voor ons een rechtvaardiging om door te gaan met straatwerving. 
 • Wie zijn de straatwervers? 

  • Voor de straatwerving werken wij samen met de bureaus Pepperminds en Emolife. Onze straatwervers zijn bij hen in dienst. Het zijn stuk voor stuk jonge mensen die affiniteit hebben met STOP AIDS NOW!. De meesten van hen zijn zelf ook donateur. Bij de training van de straatwervers is een medewerker van STOP AIDS NOW! betrokken. Hij geeft opfriscursussen en controleert samen met Pepperminds de kwaliteit van de werving. Tevens doen wij op dit moment een pilot in de regio Nijmegen met Street Seniors, een bureau dat werft met senioren.
 • Hoe bewaakt STOP AIDS NOW! dat het werven op een eerlijke manier gebeurt? 

  • Eerlijk werven staat zeer hoog in het vaandel bij STOP AIDS NOW! Wij ontlenen ons bestaansrecht aan aidsbestrijding en donateurs die daaraan willen bijdragen. Daarom besteedt STOP AIDS NOW! veel aandacht aan de training van straatwervers. Wij scholen de straatwervers regelmatig bij in hun kennis over hiv en aids en het werk van STOP AIDS NOW!. 

   De straatwervers worden deels betaald op basis van prestatie (aantal geworven donateurs). STOP AIDS NOW! besteedt daarom, samen met Pepperminds en Emolife, veel aandacht aan de bewaking van de kwaliteit van de wervingsgesprekken zodat onjuiste informatieverstrekking tot een minimum wordt beperkt. Wervers die misleidend te werk gaan, vallen uiteindelijk altijd door de mand en mogen niet meer voor STOP AIDS NOW! werken.
 • Kan ik op straat een eenmalige individuele bijdrage doen?  

  • Kom je een straatwerver tegen en wil je eenmalig een bedrag doneren, dan is dat zeker mogelijk voor bedragen vanaf € 25. Voor bedragen onder de € 25 wordt doorverwezen naar onze website. De straatwerver schrijft je dan niet in als structurele donateur. Vraag je hem of haar of een donatie via internet minder kosten met zich meebrengt voor STOP AIDS NOW!, dan moet het antwoord daarop 'ja' zijn.

STOP AIDS NOW! steunen

 • Hoe kan ik STOP AIDS NOW! steunen?

  • Je kunt STOP AIDS NOW! op verschillende manieren helpen, zowel persoonlijk als met een bedrijf of vereniging. Je kunt bijvoorbeeld een donatie overmaken op rekeningnummer NL15 INGB 0000 6030 90, BIC INGBNL2A tnv STOP AIDS NOW! of dit formulier invullen. Start zelf een actie of organiseer een evenement. Alle hulp is welkom. Je kunt ook fan worden van onze Facebook Fanpage of ons volgen op Twitter.
 • Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

  • Elke STOP AIDS NOW! partner - Aids Fonds, Hivos, ICCO, Memisa en Oxfam Novib - ontvangt een deel van de opbrengsten van STOP AIDS NOW!. Hiermee financieren zij hiv- en aidsprojecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast gaat er geld naar innovatie en gezamenlijke projecten in ontwikkelingslanden. Elk jaar worden zo'n 50 aidsprojecten in het buitenland gesteund. In Nederland wordt geïnvesteerd in het op de agenda houden van de aidsbestrijding bij de Nederlandse samenleving en de politiek. Aan het werven van fondsen besteedden wij in 2013 19 eurocent per euro. Dit is ruim onder de grens van het CBF-keur voor goede doelen.
 • Kan ik voor STOP AIDS NOW! vrijwilligerswerk doen?

  • Wij zijn vaak op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen op evenementen of tijdens collectes. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met: 

   Hans Schuppert

   Afdeling Evenementen & Collectes 

   E-mail: evenementen@stopaidsnow.nl 

   Telefoon: 020-5287 828 

   Helaas kunnen wij geen vrijwilligers naar onze projecten sturen. In ontwikkelingslanden werken we namelijk al samen met lokale organisaties, die daar ervaring en deskundigheid hebben.
 • Ik ben donateur, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

  • Een adreswijziging kun je doorgeven met dit formulier. Vermeld alsjeblieft je volledige gegevens, om misverstanden te voorkomen.
 • Hoe kan ik mijn machtiging opzeggen?

  • Als je je machtiging/donateurschap wilt opzeggen kun je ons op werkdagen (07.00 - 22.00) en op zaterdagen (09.00 - 14.30) bereiken via ons servicenummer: 020- 344 63 89.

SEPA

 • Wat is IBAN?

  • Een IBAN (International Bank Account Number) is een langer rekeningnummer waarmee betalen binnen Europa gemakkelijker wordt.
 • Wat verandert er voor mij als donateur van STOP AIDS NOW! ?

  • Voor jou als donateur verandert er vrijwel niets. STOP AIDS NOW! zal vanaf eind oktober 2013 jouw IBAN rekeningnummer gebruiken voor transacties. Wij zetten zelf je rekeningnummer om naar IBAN. Jij hoeft daar niets voor te doen.
 • Ik doneer per acceptgiro. Wat verandert er voor mij?

  • De huidige Euro-acceptgiro wordt vervangen door een nieuwe IBAN acceptgiro. Je kunt nog tot 1 mei 2014 gebruikmaken van de huidige Euro-acceptgiro's. STOP AIDS NOW! gaat per 1 oktober over op het gebruik van de nieuwe IBAN acceptgiro’s die je vanaf die tijd kunt gebruiken.
 • Ik doneer per automatische incasso. Wat verandert er voor mij?

  • De machtiging voor automatische incasso die je aan het STOP AIDS NOW! hebt gegeven, krijgt voortaan een uniek kenmerk, het zogenaamde 'machtigingskenmerk'. We vermelden jouw unieke machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op je bankafschriften. Ook zul je het Incassant ID zien staan, dit is voor STOP AIDS NOW! NL40SAN 4120798900.
 • Op welk moment incasseert STOP AIDS NOW! ?

  • De incassodata voor 2013 en 2014 zijn:

   Incasso overzicht 2013
   okt nov dec
   wo 30-10 do 28-11 di 24-12

   Incasso overzicht 2014
   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
   wo 29-01 do 27-02 do 27-03 di 29-04 do 29-05 vr 27-06 di 29-07 wo 27-08 vr 26-09 di 28-10 do 27-11 wo 24-12
 • Ik woon in het buitenland. Wat verandert er voor mij?

  • Betalen van en naar het buitenland wordt gemakkelijker door IBAN. Je hebt vanaf eind 2013 geen Nederlands rekeningnummer meer nodig voor betalingen aan STOP AIDS NOW! Je kunt dan gewoon je IBAN gebruiken.
 • Wat is het IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van STOP AIDS NOW! ?

  • IBAN: NL 15INGB 0000 60 3090
   BIC: INGBNL2A
 • Wat moet ik doen als ik mijn IBAN nog niet weet en ik wil on-line doneren?

  • Als je tijdens het doen van een online donatie je IBAN-rekeningnummer niet paraat hebt, kun je ook nog je oude rekeningnummer gebruiken.
 • Checken wat jouw IBAN-rekeningnummer is?

  • Met deze service, ondersteund door de Nederlandse banken, kun je van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN vinden: www.ibanbicservice.nl.
 • Meer weten over IBAN?

Nu iets doen voor de toekomst

Foto: Adriaan BackerIn Afrika en Azië worden de huidige generaties hard getroffen door de gevolgen van hiv en aids. Onze hulp mag niet stoppen bij hen. Wilt u ook volgende generaties helpen via uw testament?

Lees meer

STOP AIDS NOW! is een samenwerking van: Aids Fonds, Cordaid Memisa, Hivos, ICCO, Oxfam Novib

 • STOP AIDS NOW! en de Postcode Loterij